Autoewaluacja

Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych.

Projekt został przygotowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po to, by wspomagać rozwój placówek, w których Państwo pracują. Oferujemy nabycie kompetencji związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem badania dotyczącego efektywności pracy i diagnozy jakości oferowanej pomocy przez placówki wsparcia dziennego, w tym świetlice socjoterapeutyczne. Będzie to badanie autoewaluacyjne. To Państwo sami będą przyglądać się temu, jak funkcjonują Wasze placówki i prowadzić ich badanie w trakcie trwania projektu. Nabycie potrzebnych do tego kompetencji oferujemy w trakcie 40 godzin praktycznego szkolenia, realizowanego zdalnie. Badanie będzie prowadzone przez dwuosobowe zespoły z każdej placówki.

Szkolenie podzielone zostanie na trzy etapy, pomiędzy którymi uczestnicy będą prowadzić krótkie badania oraz analizować pozyskane dane i przygotowywać raport przy wsparciu osób prowadzących szkolenie. Realizacja szkoleń planowana jest w cyklach 5 godzinnych (od 9.00 do 13.00).

Terminy:

1.    Grupa I

30-31.08; 6-7.09; 20-21.09; 4-05.10

2.    Grupa II

6-7.09; 13-14.09; 27-28.09; 11-12.10

 

Wsparcie w trakcie realizacji autoewaluacji:

– ankiety przeprowadzane online (komputer, laptop, smartfon)

– dane generowane automatycznie w postaci tabel i wykresów

– konsultacje na każdym etapie realizacji autoewaluacji

Z każdej placówki w szkoleniu może uczestniczyć do trzech pracowników.

Prowadzący:

Joanna Kołodziejczyk

Dorota Kulesza-Tałan

Bartłomiej Walczak

Jakub Kołodziejczyk

Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.